Rena och välservade apparater i restaurangköket

I ett restaurangkök finns det en hel del olika maskiner och apparater. Många av dem är absolut nödvändiga för att restaurangen ska kunna gå runt. Så är till exempel fallet med kylskåp och spis samt ugn. För att allt ska fungera är det viktigt att man ser till att maskinerna servas och rengörs regelbundet.

Service och reservdelar

Genom företaget RMS kan man få snabb service och reparation av storköksutrustning. De kan också skaffa reservdelar om så skulle behövas. När maskinerna och apparaterna servas regelbundet kan man som restaurangägare känna sig mer säker på att apparaterna verkligen kommer att hålla för det arbete som utförs. Med en regelbunden service får alla maskiner också en längre livslängd överlag.

Ha koll på hygienen

Förutom bra service måste man inom restaurangvärlden se till att ha koll på hygienen i köket. Just bristande hygien är en sak som ofta medför att restauranger och krogar får stänga. Det beror helt enkelt på att smuts kan locka skadedjur och dessutom kan det spridas sjukdomar och bakterier i smutsen. Att rengöra och diska maskinerna noga mellan användningarna är därför extremt viktigt. Smutsen kan dessutom sätta igen filter eller göra så att de olika köksredskapen fungerar sämre.

När apparaterna inte fungerar

Om det är så att en apparat i köket plötsligt inte fungerar kan det vara klokt att se över om man kan laga den provisoriskt. Om det inte går är det dags att se över ifall det går att ordna matlagningen på något annat sätt. Kanske går det att ta bort vissa rätter från menyn tillfälligt. När det gäller restauranger och storkök brukar det dock vara möjligt att få utrustningen reparerat relativt fort.

kheera