Bli en bättre restaurangägare

Det finns mycket du kan göra för att bli en bra restaurangägare. Du kan t.ex. se till att alla råvaror som du köper in håller en hög kvalitet, men du kan även se över menyn, lokalerna och nya samarbetspartners med jämna mellanrum. Som restaurangägare är det många som också är i behov av anställda för att kunna driva verksamheten framåt och för att utvecklas, men vad ska du göra om du inte är en tillräckligt bra arbetsgivare? Som restaurangägare är du perfekt på alla sätt och vis, men ändå så slutar dina anställda med jämna mellanrum och ingen stannar kvar. Då kan det vara dags att se över dig själv. Här nedan får du tips på hur du blir en mer attraktiv arbetsgivare!

Säkerställ en trygg arbetsplats

När man använder sig av ordet “trygg” i samband med en arbetsplats så är det många faktorer som spelar in. Här talar vi dock främst om säkerhet som gör att dina anställda kan vistas i restaurangen utan att råka skada sig. All varm, vass eller på annat sätt farlig utrustning måste förvaras på specifika sätt och du behöver även säkerställa att lokalen är fri från radon. Enligt Arbetsmiljöverket ska alla arbetsgivare utföra radonmätningar med jämna mellanrum och vidta åtgärder om så krävs.

Ta sjukfrånvaro på större allvar

Alla människor blir sjuka någon gång, men om dina anställda är sjuka väldigt ofta är det dags att dra öronen till sig. Allt fler människor arbetar trots att de är sjuka eller mår dåligt, vilket kan resultera i att längre sjukfrånvaro i form av sjukskrivningar kan uppkomma. Ta detta på allvar och se till att du sätter in hälsoinsatser som kan stötta dina anställda när de behöver. Detta är extra viktigt i restaurangbranschen då ni arbetar med livsmedel. Du som arbetsgivare har ett ansvar att se till så att arbetsklimatet är bra och det kommer i sin tur att bidra till att du blir en mer attraktiv arbetsgivare som bryr sig om sina anställda.

Föregå med gott exempel

Som chef eller ägare är du inte bara företagets ansikte utåt, du ska även vägleda och vara en bra förebild för dina anställda. Det är viktigt att du håller högt i tak och att du visar att alla människor har ett lika stort värde. Lyssna på dina anställda när de anförtror sig till dig och jobba aktivt med att förhindra diskriminering på arbetsplatsen, även om det “bara är i form av skämt”. Om du som chef visar att dina anställda är värdefulla för dig och att allas röst får bli hörd så stärker du din position på arbetsmarknaden. Sanningen är att majoriteten av alla människor som väljer att gå ifrån ett arbete gör inte detta för att de inte tycker om arbetsuppgifterna, utan för att de helt enkelt inte mår bra med sin chef eller företagets ägare.

kheera